my guilty-knowledge

Wednesday, September 07, 2005

พระราชอำนาจ ....?


หนังสือพระราชอำนาจกำลังเป็นหัวข้อที่ถูกพูดถึงอย่างมาก (โอเค...อาจจะสู้เรื่องท้อง 5 เดือนไม่ได้) แต่เป็นเรื่องที่สังคมกำลังให้ความสนใจอย่างมาก... เป็นเวลามากกว่า 2 อาทิตย์แล้วที่หนังสือพิมพ์ลงเรื่องของผู้ว่า สตง. และโผทหาร...จุดใหญ่ก็คือ การล่วงพระราชอำนาจ และเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่หนังสือเล่มนี้ออกมาพอดี...
วันนี้กระแสสังคมกำลังแรง วันนี้ธรรมศาสตร์เองก็จัดการเสวนาเรื่องนี้ โดยใช้ชื่อว่า “พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์” วิทยากรในงานคนหนึ่งก็คือ ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้... ในขณะที่กระแสสังคมกระหึ่มในเรื่องการล่วงพระราชอำนาจ..จึงมีแต่ผู้ให้การสนับสนุน
โดยส่วนตัว...ไม่ได้ใส่ใจมากนัก จนกระทั่งเห็นหัวข้อใน web pantip ที่ link บทความของ อ.ธงชัยไว้ (ใน web pan tip ห้องสนทนาเรื่องประวัติศาสตร์เป็นห้องหนึ่งที่ดุเดือดมาก เคยชอบเข้าไปตอบๆ เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยชอบแล้ว ด่ากันไม่เลิก หันไปห้องจตุจักรดีกว่า...ดูหมาสบายใจ)

อ่านความเห็นของ อ.ธงชัย แล้ว...เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
เห็นด้วยที่ว่าบางอย่างไม่ตรงกับข้อเท็จจริง คนเขียนขาดความรู้ความเข้าใจทางประวัติศาสตร์ เกินกว่าจะนำมากล่าวอ้าง แต่ถ้าพิจารณาถึงความตั้งใจของผู้เขียน โดยพยายามไม่คำนึงถึงจุดมุ่งหมายแอบแฝงเรื่องพยายามบ่อนทำลายใครหรือไม่ ... ก็อาจกล่าวได้ว่าเป็นความพยายามที่ดี...
ยังไงก็ตาม คิดเอาเองอย่างคนที่ไม่ได้รู้กฎหมายมากนัก...ไม่ได้สนใจศึกษาลึกซึ้ง (ต้องรออีตา ratio มาอธิบายเอา)
ยังคิดว่ากษัตริย์เป็นสัญลักษณ์ของชาติ เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในประเทศ.....แต่ทรงอยู่ใต้รัฐธรรมนูญเดียวกับเรา แม้จะทรงไว้ซึ่งอำนาจที่จะยับยั้ง หรือเพิกเฉย...... ก็ตาม

อย่างที่บอกแล้ว ไม่ได้รู้กฎหมายมากมายพอที่วิเคราะห์...แต่คิดว่ากระแสที่เกิดขึ้นในตอนนี้ ไม่ใช่เพราะกฎหมาย หรือพระราชอำนาจ แต่เกิดจากความรัก เคารพ ศรัทธา ที่มีต่อพระมหากษัตริย์ พระองค์นี้ ....และเพราะความรู้สึกต่อต้านรัฐบาลที่นับวันจะสร้างปัญหา ทั้งการเผด็จการในรัฐสภา และยังยื่นมือเข้าไปแผ่อำนาจในทุกๆทาง .... ความรู้สึกของคนในสังคม เลยพร้อมจะต่อต้าน โดยเฉพาะกรณีของคุณหญิงจารุวรรณ ..... ที่เหมือนๆว่าคราวนี้ รัฐบาลที่อยู่เบื้องหลังวุฒิสภา จะอาจเอื้อมมากไป.....

การสัมมนาที่ธรรมศาสตร์เน้นคำว่า ในหลวงไม่ใช่ตรายาง .... และพระองค์ทรงพากเพียรเพื่อชาวไทยมากว่า 50 ปี .. ไม่มีใครเถียงได้ในเรื่องนี้ ...... แต่สงสัยจริงๆว่า มันเกี่ยวกับการถกเรื่องพระราชอำนาจจริงๆหรือ... ขอสงสัยอย่างโง่ๆอีกอย่าง ..ว่านี่น่าจะเป็นหัวข้อที่ถกกันเมื่อ พ.ศ.2475 ...มากกว่าจะมาถกกันตอนนี้ หรือไม่

เพราะฉะนั้นแล้ว ...ความรู้สึกรัก ไว้วางใจ เคารพในองค์พระมหากษัตริย์ (พระองค์นี้) เป็นเรื่องๆเดียวกับความพยายามยกเรื่องพระราชอำนาจขึ้นมาพูดหรือไม่ ....
คำตอบในใจของข้าพเจ้า..มีอยู่แล้ว.............

..................................................................

จบโดยไม่เกี่ยวกับที่เขียนมาข้างบน ......
เจ้า..เหมือนดวงอาทิตย์..อยู่ไกลไปก็หนาว ใกล้ไปก็ร้อน....2 Comments:

 • "hello"/aggy

  By Anonymous Anonymous, at September 08, 2005  

 • ประเด็นในทางกฎหมายคงไม่มีอะไรมากไปกว่า ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรหรือสถาบันของรัฐ ในการจัดวางรูปแบบในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

  ซึ่งกรณีข้างต้น ผมคงไม่ใช่คนที่จะว่ากล่าวอะไรได้อย่างชัดเจนและสมบูรณ์ ในทางกลับกัน โพล่งอะไรออกมา อาจผิดพลาดมากกว่าถูกต้อง รอสหายผมว่าไปก่อนดีกว่า

  ผมไม่อยากให้มองพระมหากษัตริย์ในนามของปัจเจก แต่อยากให้มองท่าในฐานะ "สถาบันทางการเมือง" ซึ่งไม่ต่างจากรัฐบาล สภา ฯลฯ ที่มีทั้งอำนาจและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ ใครมีอำนาจหน้าที่อะไร ก็ทำไป ว่ากันไปตามกฎหมายสูงสุดของประเทศ

  เพียงแต่อำนาจหน้าที่ในแต่ละองค์กร จะเป็นอย่างไร มีมากน้อยแค่ไหน และอำนาจหน้าที่นั้นจะได้รับการถ่วงดุล ตรวจสอบ มากน้อยแค่ไหน ต้องมีความรับผิดชอบต่อการใช้อำนาจหน้าที่ของตนหรือไม่อย่างไร เป็นสมดุลที่ต้องจัดวางกันเอง

  ดังนั้นก็หยิบยกเอาพระมหากษัตริย์มามีนัยทางการเมือง จึงเป็นเรื่องที่น่าห่วงและอันตราย เพราะเป็นการเล่นกับศรัทธาและความเชื่อ ไม่ต่างอะไรกับการปลุกกระแสประชาคม เพื่อต่อต้านอะไรสักอย่าง โดยนำเอาศรัทธามาบังตา

  การกระทำดังกล่าวจึงสุ่มเสี่ยงอย่างมาก ระหว่างการแสดงออกสิ่งความจงรักภักดี กับ การหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ

  ปิดท้ายด้วยประโยคคล้ายกัน

  คนเลว...เหมือนถ่านไฟ เมื่อร้อนแตะถูกมือก็พอง เมื่อเย็น แตะถูกมือก็เปื้อนดำ

  น่ากลัวพอๆกับดวงอาทิตย์ ดวงนั้นนั่นแหล่ะ

  By Blogger ratioscripta, at September 09, 2005  

Post a Comment

<< Home